Patroni 2022 roku

Patroni 2022

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

Covid 19 - Procedury

covid

O Bibliotece

Biblioteka powstała w 1955 r. jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Wieruszowie, a funkcję pierwszego kierownika pełniła Maria Winkowska. W kolejnych latach kierownikami biblioteki byli Stefan Frankowski, Józef Bąk, Jadwiga Karpacz, Maria Mikołajczyk, Małgorzata Gajewska (Serwecińska). Kierownikiem o najdłuższym stażu była Maria Kulesza, która pełniła tę funkcję od 1976 do 2002 r. Od 2003 r. kierownikiem jest Mirosława Żyła.

Przez lata biblioteka funkcjonowała w przypadkowych lokalach. Od 1971 r. wynajmuje pomieszczenia w nowo wybudowanym wówczas budynku Biblioteki Miejskiej w Wieruszowie , obecnie Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna. Od 1989 r. część zbiorów biblioteki przechowywana jest w osobnym lokalu przeznaczonym na archiwum. W 1999 r., w związku z reformą administracyjną, została przyłączona do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu jako Filia w Wieruszowie.

Biblioteka Pedagogiczna w Wieruszowie jest integralną częścią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Cele i zadania, które realizuje placówka są zawarte w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.