Warto przeczytać

...

 15mapa

Gimnazjalistki laureatkami konkursu o PATRONIE 2017 r. –W. S. REYMONCIE

Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografiiSpotkanie z laureatkami konkursu fotograficzno - literackiego zatytułowanego Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii w Bibliotece Pedagogicznej w Wieruszowie miało miejsce w czwartek 30.12.2017 r. i było podsumowaniem w naszej placówce Roku Reymonta w województwie łódzkim. W ogłoszonym już we wrześniu konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów powiatu wieruszowskiego. O swoich inspiracjach, wyborach i wrażeniach z tworzenia prac fotograficznych na podstawie wybranej książki W. Reymonta podczas rozstrzygnięcia konkurs opowiadały jego laureatki.

Jury wysoko oceniło wszystkie prace, szczególnie wyróżniając pracę Marty Taras.

Laureatkami konkursu zostały:

 • Marta Tars ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie opiekun Jolanta Stefaniak
 • Kornelia Owczarska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie opiekun Jolanta Stefaniak
 • Karolina Fiołka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie opiekun Marta Durys.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie gratuluje laureatkom konkursu oraz opiekunom.

Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii   Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii   Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii   Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii

Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii   Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii   Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii   Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii

Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii    Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii    Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii    Tryptyk bohaterów książki W. S. Reymonta w sztuce fotografii