Warto przeczytać

...

 15mapa

Edukacja w „przestrzeni miejskiej”

Edukacja w „przestrzeni miejskiej” to odmienna forma zajęć edukacyjnych, realizowana w okresie wiosenno-letnim przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Wieruszowie poza siedzibą placówki. Biblioteka skupiła wokół tego projektu szkoły z terenu miasta i gminy Wieruszów, zainteresowane wykorzystaniem w/w tematu do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej [kółka historyczne, programy regionalne] oraz zajęć wychowawczych [lekcje wychowawcze] i opiekuńczych [półkolonie].

Zainteresowani, podczas wycieczki „Powrót do przeszłości- rzecz o dziedzictwie kulturowym Wieruszowa”, wędrując po zabytkach i ciekawych miejscach, poznają historię naszego miasta.